Aan de slag met plan Beckers in Meijel!

Tijdens de raadsvergadering van 28 maart jl. heeft het CDA samen met de VVD de motie woningbouw in het plangebied Beckers ingediend.

Het CDA vindt het net als de inwoners van Meijel belangrijk dat woningbouw op deze locatie nu eindelijk eens van start gaat. Wij hebben hiervoor in januari van dit jaar al schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Inmiddels zijn we ruim twee maanden verder en er zit nog steeds geen schot in de zaak. Op de plek van de voormalige en inmiddels  gesloopte frikandellenfabriek is het braakliggende terrein twee jaar na de start van de sloop geen voorbeeld van “Peelgeluk”, zoals dat door inwoners van Meijel wordt uitgedragen. En de slogan van de gemeente Peel en Maas “Beleef de ruimte” is hier ook niet van toepassing. Er ligt nog steeds een grote hoeveelheid bouwpuin en het terrein, dat maakt een rommelige indruk.

De door ons mede ingediende motie roept de wethouder op om alles in het werk te stellen de woningbouw in het plangebied Beckers van start te laten gaan en de projectontwikkelaar aan te sporen dit zo spoedig mogelijk op te pakken. Tevens vragen we het college de raad tussentijds te informeren over de voortgang.

De motie werd uiteindelijke unaniem gesteund. Door deze brede steun zal er nu eindelijk “garen op de klos” voor het plan Beckers moeten komen.  Het opheffen van de agrarische hindercirkel waarvan sprake is ligt geheel in handen van de projectontwikkelaar die hier kan gaan bouwen.

Serieus plan? Gewoon starten dan!

John Timmermans
gemeenteraadslid

Bron: website CDA


Laatste nieuws

Geen nieuwsberichten gevonden